Pracownia Neuropsychologii
 

Profil badańNasz główny nurt badawczy stanowi neuropsychologiczne i neurofizjologiczne podłoże procesów poznawczych u ludzi w normie i patologii. Badania koncentrują się na poznaniu roli zegara mózgowego w kształtowaniu zachowania człowieka , percepcji czasu, komunikacji językowej, pamięci (z szczególnym uwzględnieniem pamięci roboczej), uczeniu się, procesach uwagowych i funkcjach wykonawczych. Celem naszych badań jest opracowywanie nowatorskich metod diagnozy i terapii.
Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach z uszkodzeniami mózgu (udarem, afazją, ogniskowym uszkodzeniem mózgu, demencją, chorobą Alzheimera), osobach z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym dzieciach z opóźnionym rozwojem mowy i języka, jąkaniem, autyzmem, niedosłuchem i głuchotą.


Działalność badawcza:


 • „zegary” mózgu i percepcja czasu;

 • neuropsychologiczne podłoże starzenia i długowieczności;

 • funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzonym słuchem, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi;

 • opracowanie i walidacja innowacyjnego programu terapeutycznego dr Neuronowski®;

 • zastosowanie treningów poznawczych i treningów aktywności fizycznej w celu poprawy funkcjonowania umysłu seniorów;

 • reprezentacja mózgowa mowy i języka;

 • aktywność mózgu a funkcjonowanie poznawcze osób w różnym wieku.


METODY BADAŃ:

 • neuropsychologiczne,

 • elektrofizjologiczne,

 • neuroobrazowe (fMRI, DTI, rsfMRI).

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNIEGO OKRESU

 • Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2022). Neuropsychological correlates of P300 parameters in individuals with aphasia. International Journal of Language & Communication Disorders, 1–14.
  Link do artykułu

 • Szelag, E., Stańczyk, M., & Szymaszek, A. (2022). Sub- and supra-second timing in auditory perception: evidence for cross-domain relationships. In: Fostick, L. & Schneider, B.A. (Eds.), Age-related changes in auditory perception, Frontiers Media SA, Lausanne, 22-34.
  Link do artykułu

 • Jablonska, K., Stanczyk, M., Piotrowska, M., Szymaszek, A. , Lukomska, B. , Bednarek, H. & Szelag, E. (2022). Age as a moderator of the relationship between planning and temporal information processing. Scientific Reports, 12, 1548.
  Link do artykułu

 • Dziendzikowska, K., Wilczak, J., Grodzicki, W., Gromadzka-Ostrowska, J., Węsierska, M., & Kruszewski, M. (2022). Coating-Dependent Neurotoxicity of Silver Nanoparticles—An In Vivo Study on Hippocampal Oxidative Stress and Neurosteroids. International Journal of Molecular Sciences, 23(3), 1365.
  Link do artykułu

 • Krzystyniak, A., Wesierska, M., Petrazzo, G., Gadecka, A., Dudkowska, M., Bielak-Zmijewska, A., Mosieniak, G., Figiel, I., Wlodarczyk, J. & Sikora, E. (2022). Combination of dasatinib and quercetin improves cognitive abilities in aged male Wistar rats, alleviates inflammation and changes hippocampal synaptic plasticity and histone H3 methylation profile. Aging, 14, 1-24.
  Link do artykułu

 • Jablonska, K., Piotrowska, M., Bednarek, H., Szymaszek, A., Marchewka, A., Wypych, M. & Szelag, E. (2022). Maintenance vs Manipulation in Auditory Verbal Working Memory in the Elderly: New Insights Based on Temporal Dynamics of Information Processing in the Millisecond Time Range. In: Grabe, H. J., Schmidt, R., Debette, S. & Habes, M. (Eds.), Understanding Brain Aging, Frontiers Media SA, Lausanne, 296-313.
  Link do artykułu

 • Szelag, E., Stańczyk, M., & Szymaszek, A. (2022). Sub- and supra-second timing in auditory perception: evidence for cross-domain relationships. Frontiers in Neuroscience, 15, 812533.
  Link do artykułu

 • Dziendzikowska, K., Węsierska, M., Gromadzka-Ostrowska, J., Wilczak, J., Oczkowski, M., Męczyńska-Wielgosz, S. & Kruszewski, M. (2021). Silver Nanoparticles Impair Cognitive Functions and Modify the Hippocampal Level of Neurotransmitters in a Coating-Dependent Manner. International Journal of Molecular Sciences , 22, 12706.
  Link do artykułu

 • Binkowska, A. A., Jakubowska, N., Krystecka, K., Galant, N., Piotrowska-Cyplik, A., & Brzezicka, A. (2021). Theta and Alpha Oscillatory Activity During Working Memory Maintenance in Long-Term Cannabis Users: The Importance of the Polydrug Use Context. Frontiers in Human Neuroscience, 15, 740277.
  Link do artykułu

 • Nowak, K., Costa-Faidella, J., Dacewicz, A., Escera, C., & Szelag, E. (2021). Altered event-related potentials and theta oscillations index auditory working memory deficits in healthy aging. Neurobiology of Aging, 108, 1-15.
  Link do artykułu

 • Duda, W. & Węsierska, M. (2021). Spatial working memory in rats: crucial role of the hippocampus in the allothetic place avoidance alternation task demanding stimuli segregation. Behavioural Brain Research, 113414.
  Link do artykułu

 • Sikora, E., Bielak-Zmijewska, A., Dudkowska, M., Krzystyniak, A., Mosieniak, G., Węsierska, M. & Wlodarczyk, J. (2021). Cellular senescence in brain ageing. Frontiers in Aging Neuroscience, 13, 646924.
  Link do artykułu

 • Choiński, M. & Łojek, E. (2021). Zdolności węchowe a stan mózgu i funkcje neuropsychologiczne osób zakażonych. In: Łojek, E. (Eds.) Funkcje neuropsychologiczne oraz stan mózgu osób zakażonych HIV w dobie wysoce skutecznej terapii antyretrowirusowej. Doniesienia z badań projektu Harmonia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 181-196.
  Link do monografii

 • Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2020). Working Memory in Aphasia: The Role of Temporal Information Processing. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 589802.
  Link do artykułu

 • Jablonska, K., Piotrowska, M., Bednarek, H., Szymaszek, A., Marchewka, A., Wypych, M. & Szelag, E. (2020). Maintenance vs Manipulation in Auditory Verbal Working Memory in the Elderly: New Insights Based on Temporal Dynamics of Information Processing in the Millisecond Time Range. Frontiers in Aging Neuroscience, 12, 194.
  Link do artykułu

 • Choiński, M., Gawron, N., Pluta, A., Sobańska, M., Egbert, A.R., Bieńkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, H., Ścińska-Bieńkowska, A., Szymańska, B., Horban, A., Firląg-Burkacka, E., Wolak, T., Rusiniak, M., Bornstein, R., Zhao, K. & Łojek, E. (2020). On the relationship between olfactory sensitivity and personality in HIV-seropositive and healthy men. Current Psychology, 39, 1063–1071.
  Link do artykułu

 • Sumińska, S., Nowak, K., Łukomska, B. & Cygan, H. B. (2020). Cognitive functions of shift workers: paramedics and firefighters–an electroencephalography study. International journal of occupational safety and ergonomics, 1-12.
  Link do artykułu

 • Oron, A., Szelag, E., Nowak, K., Dacewicz, A. & Szymaszek, A. (2019). Age-related differences in Voice Onset Time in Polish language users: an ERP study. Acta Psychologica, 193, 18-29.
  Link do artykułu

 • Wesierska, M., Svoboda, J. & Stuchlik, A.(2019). A therapeutic dose of memantine improves the performance of rats in an active place avoidance task under the continuous dissociation of distal room and proximal arena cues. Neurobiology of Learning and Memory, 162, 59-66.
  Link do artykułu

 • Gawron, N., Choiński, M., Szymańska-Kotwica, B., Pluta, A., Sobańska, M., Egbert, AR., Desowska, A., Wolak, T., Horban, A., Firląg-Burkacka, E., Bieńkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, H., Scińska-Bieńkowska, A., Biswal, B., Rao, S.M., Bornstein, R.& Łojek, E.(2019). Effects of age, HIV, and HIV-associated clinical factors on neuropsychological functioning and brain regional volume in HIV+ patients on effective treatment. Journal of Neurovirology, 25, 9–21.
  Link do artykułu

 • Dacewicz, A., Szymaszek, A., Nowak, K., & Szelag, E. (2019). Training-induced Changes in Rapid Auditory Processing in Children with Specific Language Impairment: Electrophysiological Indicators. In: Davalos, D., Mioni, G., Grondin, S. & Ortuño, F. (Eds.), Time Perception and Dysfunction: Clinical and Practical Implications, Frontiers Media SA, Lausanne, 23-37.
  Link do artykułu

 • Szymaszek, A., Dacewicz, A., Urban, P. & Szelag, E. (2019). Training in temporal information processing ameliorates phonetic identification. In: Davalos, D., Mioni, G., Grondin, S. & Ortuño, F. (Eds.), Time Perception and Dysfunction: Clinical and Practical Implications, Frontiers Media SA, Lausanne, 124-134.
  Link do artykułu

 • Choiński, M. & Łojek, E. (2018). Zdolności węchowe - nowy obszar badań klinicznych w infekcji HIV. In: Pluta, A., Łojek, E., Habrat, B., & Horban, A. (Eds.) Życie i starzenie się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 263-278.
  Link do monografii

 • Szelag, E., Jablonska, K., Piotrowska, M., Szymaszek, A. & Bednarek, H. (2018). Spatial and Spectral Auditory Temporal-Order Judgment (TOJ) Tasks in Elderly People Are Performed Using Different Perceptual Strategies. Frontiers in Psychology, 9,2557.
  Link do artykułu


 • Dacewicz, A., Szymaszek, A., Nowak, K., & Szelag, E. (2018). Training-induced Changes in Rapid Auditory Processing in Children with Specific Language Impairment: Electrophysiological Indicators. Frontiers in Human Neuroscience, 12,310.
  Link do artykułu


 • Szymaszek, A., Dacewicz, A., Urban, P. & Szelag, E. (2018). Training in temporal information processing ameliorates phonetic identification. Frontiers in Human Neuroscience, 12,213.
  Link do artykułu


 • Węsierska, M., Dziendzikowska, K., Gromadzka-Ostrowska, J., Dudek, J., Polkowska-Motrenko, H., Audinot, J. N., Gutleb, A.C., Lankoff, A.& Kruszewski, M. (2018). Silver ions are responsible for memory impairment induced by oral administration of silver nanoparticles. Toxicology Letters , 290, 133-144.
  Link do artykułu


 • Szelag, E.(2018). Commentary: Effects of Video Game Training on Measures of Selective Attention and Working Memory in Older Adults: Results from a Randomized Controlled Trial. Frontiers in Aging Neuroscience, 9, 442.
  Link do artykułu


 • Szeląg, E. (2018). Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego. In: Obrębowski A. (Eds.), Wprowadzenie do neurologopedii, II wydanie zaktualizowane Termedia, Poznań, 55-100.
  Link do artykułu


 • Bednarek, D. & Szelag, E. (2017). Neuropsychologiczne mechanizmy dysleksji u osób głuchych: przegląd badań. Przegląd Psychologiczny, 3(60), 335-348.
  Link do artykułu


 • Bednarek, D. & Szelag, E. (2017). Neuropsychological mechanisms of dyslexia in deaf individuals: an overview. Przegląd Psychologiczny, 3(60), 349-362.
  Link do artykułu


 • Szelag, E., Dacewicz, A., Szymaszek, A., Wolak, T., Senderski, A., Domitrz, I. & Oron, A.(2017). The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. In: Chen L., Bao Y. & Wittmann M.(Eds.), Sub-and Supra-Second Timing: Brain, Learning and Development, Frontiers Media SA, Lausanne, 91-108.
  Link do artykułu


 • Szymaszek, A., Wolak, T. & Szelag, E. (2017). The Treatment Based on Temporal Information Processing Reduces Speech Comprehension Deficits in Aphasic Subjects. Frontiers in Aging Neuroscience, 9,98.
  Link do artykułu

 • Nowak, K., Dacewicz, A., Broczek, K., Kupisz-Urbanska, K., Galkowski, T. & Szelag, E. (2016). Temporal Information Processing and its Relation to Executive Functions in Elderly Individuals. Frontiers in Psychology, 7,1599.
  Link do artykułu

 • Malinowska, M., Niewiadomska, M. & Wesierska, M.(2016). Spatial memory formation differentially affects c-Fos expression in retrosplenial areas during place avoidance training in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 76, 244–256.
  Link do artykułu

 • Szeląg, E. & Szymaszek, A.(2016). Dr Neuronowski - Pomysł na bystry umysł i płynną mowę. Usprawnianie zegara neuronalnego wspomaga moc naszego umysłu, Harpo, Poznań.
  Link do artykułu

 • Duda, W., Wesierska, M., Ostaszewski, P., Vales, K., Nekovarova, T. & Stuchlik, A. (2016). MK-801 and memantine act differently on short-term memory tested with different time-intervals in the Morris water maze test. Behavioural Brain Research, 311, 15-23.
  Link do artykułu

 • Oron, A., Wolak, T., Zeffiro, T. & Szelag, E. (2016). Cross-modal comparisons of stimulus specificity and commonality in phonological processing. Brain and Language, 155, 12-23.
  Link do artykułu

 • Szeląg, E. & Dacewicz, A. (2016). Nonlinear Timing and Language Processing in Norm and Pathology. In: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Esposito A.M., Cordasco G., Drugman T., Solé-Casals J., Morabito F.C. (Eds.), Recent Advances in Nonlinear Speech Processing, Springer International Publishing AG, Cham, 35-44.
  Link do artykułu

 • Dacewicz, A., Nowak, N. & Szeląg, E. (2016). Temporal Information Processing and Language Skills in Children with Specific Language Impairment. In: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Esposito A.M., Cordasco G., Drugman T., Solé-Casals J., Morabito F.C. (Eds.), Recent Advances in Nonlinear Speech Processing, Springer International Publishing AG, Cham, 45-52.
  Link do artykułu

 • Nowak, K., Oron, A., Szymaszek, A., Leminen, M., Näätänen, R. & Szelag, E.(2016). Electrophysiological indicators of the age-related deterioration in the sensitivity to auditory duration deviance. Frontiers in Aging Neuroscience, 8,2.
  Link do artykułu

 • Szelag, E., Dacewicz, A., Szymaszek, A., Wolak, T., Senderski, A., Domitrz, I. & Oron, A.(2016). Corrigendum: The Application of Timing in Therapy of Children and Adults with Language Disorders. Frontiers in Psychology, 7.
  Link do artykułu

 • Szelag, E., Dacewicz, A., Szymaszek, A., Wolak, T., Senderski, A., Domitrz, I. & Oron, A.(2015). The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. Frontiers in Psychology, 6, 1714.
  Link do artykułu

 • Szeląg, E., Szymaszek, A., Oroń, A. (2015). Aphasia as temporal information processing disorder. In: Vatakis, A., Allman, M.J. (Eds.), Time distortions in mind – temporal processing in clinical populations, Brill Publications, Leiden and Boston, 328-355.
  Link do artykułu

 • Oron, A., Szymaszek, A. & Szelag, E. (2015). Temporal information processing as a basis for auditory comprehension: clinical evidence from aphasic patients. International Journal of Language & Communication Disorders, 50(5), 604–615.
  Link do artykułu

 • Tome´, D., Barbosa, F., Nowak, K. & Marques-Teixeira, J. (2015). The development of the N1 and N2 components in auditory oddball paradigms: a systematic review with narrative analysis and suggested normative values. Journal of Neural Transmission, 122(3), 375-391.
  Link do artykułu

 • Gökçek-Saraç, Ç., Wesierska, M. & Jakubowska-Doğru, E. (2014). Comparison of spatial learning in the partially baited radial-arm maze task between commonly used rat strains: Wistar, Spargue-Dawley, Long-Evans and outcrossed Wistar/Sprague-Dawley. Learning & Behavior, 43(1), 83-94.
  Link do artykułu

 • Bao, Y., Fang, Y., Yang, T., Wang, L., Szymaszek, A. & Szelag, E. (2014). Auditory perception of temporal order: A comparison between tonal language speakers with and without non-tonal language experience. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 74(1), 98-103.
  Link do artykułu

 • Szeląg, E., Lewandowska, M., Wolak, T., Seniow, J., Poniatowska, R., Pöppel, E. & Szymaszek, A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
  Link do artykułu

 • Hoja-Łukowicz, D., Kedracka-Krok, S., Duda, W. & Lityńska, A. (2014). The lectin-binding pattern of nucleolin and its interaction with endogenous galectin-3. Cellular & Molecular Biology Letters, 19(3), 461-482.
  Link do artykułu

 • Szeląg, E. & Szymaszek, A.(2014). Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych: Nowe spojrzenie na zegar mózgowy, GWP, Sopot.
  Link do artykułu

 • Bao, Y., Szymaszek, A., Wang, X., Oron, A., Pöppel, E. & Szelag, E. (2013). Temporal Order Perception of Auditory Stimuli is Selectively Modified by Tonal and Non-tonal Language Environments. Cognition, 129(3), 579-85.
  Link do artykułu

 • Wesierska, M. J., Duda, W. & Dockery, C. A. (2013). Low-dose memantine induced working memory improvement in the allothetic place avoidance alternation task (APAAT) in young adult male rats. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7, 1-12.
  Link do artykułu

 • Stuchlík, A., Petrásek, T., Prokopová, I., Holubová, K., Hatalová, H., Valeš, K., Kubík, Š., Dockery, C. & Wesierska, M. (2013). Place avoidance tasks as tools in the behavioral neuroscience of learning and memory. Physiological Research, 62 (Suppl.1): S1-19.
  Link do artykułu

 • Teixeira, S., Machado, S., Paes, F., Velasques, B., Silva, J.G., Sanfim, A.L., Minc, D., Anghinah, R., Menegaldo, L.L., Salama, M., Cagy, M., Nard, A.E., Pöppel, E., Bao, Y., Szelag, E., Ribeiro, P. & Arias-Carrión, O. (2013). Time Perception Distortion in Neuropsychiatric and Neurological Disorders. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 12(5), 567-582.
  Link do artykułu

 • Szeląg, E. & Skolimowska, J.(2012). Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing. Restorative Neurology and Neuroscience, 30(5), 419-343.
  Link do artykułu


AKTUALNE PROJEKTY


Projekt Innowacyjny program terapii afazji
Osoby do kontaktu:
dr hab. Aneta Szymaszek
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl
mgr Mateusz Choiński
e-mail: m.choinski@nencki.edu.pl
www.afazja.nencki.edu.pl

REALIZOWANE GRANTY


ZESPÓŁ PRACOWNI

Profesor Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Kierownik Pracowni
e-mail: e.szelag@nencki.edu.pl
Strona o mnie

Szymaszek

dr hab. Aneta Szymaszek

Adiunkt
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl

Profesor Węsierska

dr hab. Małgorzata Węsierska

prof. Instytutu Nenckiego PAN

Baszuk

mgr Magdalena Baszuk

Doktorantka

Choiński

mgr Mateusz Choiński

Doktorant
e-mail: m.choinski@nencki.edu.pl

Jabłońska

mgr Katarzyna Jabłońska

Doktorantka

Krystecka

mgr Klaudia Krystecka

Doktorantka
e-mail: k.krystecka@nencki.edu.pl

Stańczyk

mgr Magdalena Stańczyk

Doktorantka
e-mail: m.mleczko@nencki.edu.pl

Bombinska

mgr inż. Anna Bombińska

Project Manager
e-mail: a.bombinska@nencki.edu.pl

POPULARYZACJA NAUKI W MEDIACH

Najwięcej aktualności znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku

Logo Facebooka

Maj 2022
30 maja 2022 w Pałacu Prezydenckim Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Profesor Szeląg otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej. Więcej informacji na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 pażdziernika 2020r. o nadaniu oznaczenia umieszczone zostało w Monitorze Polskim (rok 2020, poz. 955).
prof. Elżbieta Szeląg

Pażdziernik 2018
Kanał Instytutu Nenckiego na You Tube, film nakręcony z okazji 100-lecia Instytutu Neckiego, a na nim między innymi nasze stanowisko EEG.Lipiec 2018
Audycja PIERWSZY KROK Radia Kraków, podcast "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" z udziałem prof. dr hab. Elżbiety Szeląg. Więcej informacji na stronie Radia Kraków

Czerwiec 2018
Program Dzień dobry TVN, reportaż "Samotni żyją krócej. To udowodnione" z udziałem prof. dr hab. Elżbiety Szeląg.

Marzec 2018
Tydzień Mózgu w Toruniu, wykład popularno-naukowy p.t. „Czy trening ‘zegara’ mózgu usprawnia działanie umysłu u dzieci i dorosłych?” wygłoszony przez E. Szeląg. Więcej informacji na profilu Tygodnia Mózgu w Toruniu.

Czerwiec 2017
Portal Nauka w Polsce, artykuł p.t. "Naukowcy "wytrenują" mózg seniorów" o projekcie badawczym, w którym naukowcy z Instytutu Nenckiego PAN i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będą porównać korzyści płynące z zastosowania trzech różnych form treningu mózgu: poznawczego, aktywności fizycznej i społecznej. Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce

Marzec 2016
Tydzień Mózgu 2016 zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wykład popularno-naukowy p.t. „Możliwości usprawniania mocy umysłu: fakty, mity i perspektywy” wygłoszony przez E. Szeląg dla ok. 600 słuchaczy 15 marca 2016r, Audytorium Maximum, Kraków. Materiał z wykładu opublikowano w artykule popularno-naukowym w czasopiśmie „Wszechświat”(nr 117(1-3) s.12-20). Więcej informacji na stronach Wszechświata i Tygodnia Mózgu w Krakowie

Styczeń 2016
W dniu 14 stycznia 2016 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbyła się konferencja „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” zorganizowana przez Pracownię Neuropsychologii. W konferencji udział wzięło ok. 200 uczestników. Podczas warsztatu zaprezentowano innowacyjne narzędzie terapeutyczne Dr Neuronowski®.
Więcej informacji na stronach: www.neuronowski.com i Instytutu Nenckiego.

Styczeń 2016Styczeń 2016
We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom do użytku w domu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony neuronowski.com


Logo programu terapeutycznego dr Neuronowski


Wrzesień 2015
W ramach XIX FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyły się wykłady:

Usprawnianie umysłu człowieka („Dr Neuronowski”) cz. I - E. Szeląg
Omówione zostały możliwości usprawniania funkcjonowania umysłu człowieka w oparciu o najnowsze badania polskich i światowych naukowców, a także wyniki stosowania autorskiego programu komputerowego „Dr Neuronowski”.

Usprawnianie umysłu człowieka („Dr Neuronowski”) cz. II - A. Szymaszek, A. Dacewicz, K. Nowak, A. Bombińska, Przedstawiciele HARPO Sp. z o.o.
Warsztaty prezentujące innowacyjny program terapeutyczny „Dr Neuronowski”, usprawniający działanie umysłu człowieka, adresowany do seniorów, dzieci z rozwojowymi zaburzeniami językowymi oraz pacjentów po udarze mózgu.

Lipiec 2015
Wywiad z prof. Szeląg w RDC, w audycji "Science friction". Celem wywiadu była popularyzacja badań nad mózgiem.

Grudzień 2014
Wzmianka o projekcie Inmet w grudniowym wydaniu popularnonaukowego magazynu "Charaktery", w artykule p.t. "Jak ograć starość".

Październik 2014
Wzmianka o projekcie Inmet na stronie Warszawa Przyjazna Seniorom. Więcej informacji: www.senioralna.um.warszawa.pl

Październik 2014
Relacja z wręczenia dyplomu i pamiątkowej statuetki dr Annie Oroń za wyróżnioną pracę doktorską. Więcej informacji: www.nencki.gov.pl

Wrzesień 2014
Ukazała się druga edycja broszury Odkryj Instytut Nenckiego, a w niej na str. 36-37 prezentacja Pracowni w rozdziale "Czasowe ramy działania umysłu". Więcej informacji: www.nencki.gov.pl E-book na stronie: www.amazonaws.com

Luty 2014
Wzmianki o książce "Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych" na stronach patronów medialnych.
Więcej informacji: www.reedukacja.pl, Polski Związek Logopedów na Facebooku.

Grudzień 2013
Popularnonaukowy magazyn "Academia" (nr 4(36) s.30-33), artykuł prof. E. Szeląg p.t. "Zegarmistrzowie języka".

Grudzień 2013
Kanał Instytutu Nenckiego na You Tube, film nakręcony z okazji 95-lecia Instytutu Neckiego, a na nim między innymi nasze stanowisko EEG.Listopad 2013
Portal Science|Business, relacja z panelu dyskusyjnego z udziałem prof. E.Szeląg dotyczącego etyki w projektach Horizon 2020.
Więcej informacji: www.eracrn.files.wordpress.com

Maj 2013
Książka Issues in Neurological Surgery and Specialties: 2013 Edition, krótki opis badań i ich wyników oraz wzmianka o artykule: Szeląg E. , Skolimowska J., Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing.
Więcej informacji: http://books.google.pl

Maj 2013
Popularnonaukowy magazyn "Sekrety Nauki" (nr 5(15) s.51-53), wywiad Roberta Rienta z prof. E. Szeląg w artykule p.t. "Zwariowane eksperymenty".

Marzec 2013
Wywiad z prof. Szeląg w radiowej Trójce, w audycji "Zapraszamy do Trójki" z okazji Tygodnia Mózgu w Warszawie (11-17 marca 2013 roku). Celem wywiadu była popularyzacja badań nad mózgiem.

Marzec 2013
Portal www.deon.pl, artykuł autorstwa Michała Henzlera z PAP Nauka w Polsce, p.t. "Afazja - przyspieszyć pracę mózgu".
Więcej informacji: www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/art,277,afazja-przyspieszyc-prace-mozgu.html


Galeria


prof. Elżbieta Szeląg
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
30 maja 2022 r. w Pałacu Prezydenckim Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Profesor Szeląg otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej.

Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, Mateusz Choiński, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Katarzyna Jabłońska, Magdalena Stańczyk, Klaudia Krystecka
Zespół Pracowni 2021
Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, Mateusz Choiński, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Katarzyna Jabłońska, Magdalena Stańczyk, Klaudia Krystecka

Od lewej: Mateusz Choiński, Katarzyna Jabłońska, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Aneta Szymaszek, Magdalena Baszuk, Anna Bombińska.
Zespół Pracowni 2018
Od lewej: Mateusz Choiński, Katarzyna Jabłońska, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Aneta Szymaszek, Magdalena Baszuk, Anna Bombińska.

Od lewej: prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński, Anna Bombińska, Katarzyna Jabłońska.
Zespół Pracowni 2018
Od lewej: prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński, Anna Bombińska, Katarzyna Jabłońska.

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Od lewej: Anna Bombińska, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz.
Zespół Pracowni 2018
Od lewej: Anna Bombińska, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz.

Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, prof. Hanna Bednarek, Dorota Bednarek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz, Magdalena Baszuk, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński.
Jubileusz prof. Szeląg 2017
Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, prof. Hanna Bednarek, Dorota Bednarek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz, Magdalena Baszuk, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński.

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Od lewej: Kamila Nowak, Anna Dacewicz, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek, Anna Oroń.
Zespół Pracowni 2013
Od lewej: Kamila Nowak, Anna Dacewicz, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek, Anna Oroń.

prof. Elżbieta Szeląg i prof. Małgorzata Węsierska
prof. Elżbieta Szeląg i prof. Małgorzata Węsierska

Stanowisko do badania pamięci przestrzennej
Stanowisko do badania pamięci przestrzennej
Kamila Nowak

prof. Małgorzata Węsierska i prof. Elżbieta Szeląg
prof. Małgorzata Węsierska i prof. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego wraz z pozostałymi laureatami
prof. Elżbieta Szeląg
2012 - prof. Elżbieta Szeląg wraz pozostałymi laureatami podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego

prof. Elżbieta Szeląg wraz pozostałymi laureatami podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego
prof. Elżbieta Szeląg
2012 - prof. Elżbieta Szeląg wraz pozostałymi laureatami podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Od lewej: Monika Lewandowska, prof. Elżbieta Szeląg, Justyna Skolimowska
Zespół Pracowni 2010
Od lewej: Monika Lewandowska, prof. Elżbieta Szeląg, Justyna Skolimowska

Od lewej: Alicja Moczulska, Monika Lewandowska, Justyna Skolimowska, prof. Małgorzata Węsierska, Anna Oroń, Aneta Szymaszek, prof. Elżbieta Szeląg
Zespół Pracowni 2010
Od lewej: Alicja Moczulska, Monika Lewandowska, Justyna Skolimowska, prof. Małgorzata Węsierska, Anna Oroń, Aneta Szymaszek, prof. Elżbieta Szeląg

KONTAKT

PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Profesor Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Kierownik Pracowni
e-mail: e.szelag@nencki.edu.pl
Strona o mnie

Szymaszek

dr hab. Aneta Szymaszek

Adiunkt
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl

Choiński

mgr Mateusz Choiński

Doktorant
e-mail: m.choinski@nencki.edu.pl

Krystecka

mgr Klaudia Krystecka

Doktorantka
e-mail: k.krystecka@nencki.edu.pl

Stańczyk

mgr Magdalena Stańczyk

Doktorantka
e-mail: m.mleczko@nencki.edu.pl

Bombinska

mgr inż. Anna Bombińska

Project Manager
e-mail: a.bombinska@nencki.edu.pl