slider image 1slider image 2 slider image 3Osoby do kontaktu:

dr Aneta Szymaszek – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: a.szymaszek@nencki.gov.pl
Mateusz Choiński – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: m.choinski@nencki.gov.pl


Materiały do pobrania:

Ulotka


Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu (22) 5892 275 lub adresem e-mail: iod@nencki.edu.pl. Dane osobowe, pozyskane w trakcie rekrutacji do badania oraz dane pozyskiwane w wyniku badań na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, są zbierane i będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO w celu realizacji badań naukowych, przez okres do zakończenia badania albo do odwołania zgody. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom , poza wyjątkami wynikającymi z realizacji obowiązku prawnego. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeśli będzie miało zastosowanie), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie Instytutu Nenckiego.