slider image 1slider image 2 slider image 3

PROFIL BADAŃNeuropsychologiczne i neurofizjologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego u ludzi i zwierząt w normie i patologii.

Badania ludzi koncentrują się na czasowych aspektach opracowywania informacji, komunikacji językowej oraz innych aspektach funkcjonowania umysłowego, w tym: procesach uwagi, pamięci, uczenia się i funkcji wykonawczych. Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych), pacjentach wykazujących choroby neurodegeneracyjne (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencję, chorobę Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, tj. opóźnieniem rozwoju mowy i języka, afazją, głuchotą, jąkaniem lub autyzmem.

Badania prowadzone na zwierzętach koncentrują się na neuronalnym i neuroanatomicznym podłożu procesów uczenia się i pamięci, percepcji słuchowej, koordynacji i plastyczności poznawczej oraz restytucji funkcji poznawczych.- percepcja czasu i czasowe przetwarzanie informacji w normie i patologiiAktualna działalność badawcza: 1. neuropsychologiczne podłoże procesów poznawczych u dzieci i dorosłych;

 2. innowacyjne metody terapii zaburzeń komunikacji językowej adresowane pacjentom z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, autyzmem wczesnodziecięcym, z defektami słuchu;

 3. innowacyjne metody terapii zaburzeń pamięci i uwagi u osób w różnym wieku;

 4. wielowymiarowa diagnostyka funkcjonowania poznawczego na przestrzeni życia człowieka;

 5. czasowe aspekty przetwarzania informacji, neuropsychologiczne podłoże mowy, funkcjonalna asymetria półkul mózgowych;

 6. starzenie poznawcze, neurodegeneracja i neurorehabilitacja;

 7. neuropsychologiczna ocena wczesnych etapów choroby Alzheimera;

 8. deficyty poznawcze w zaburzeniach neurorozwojowych;

 9. funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzonym słuchem, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz neurorozwojowymi;


 10. neuronalne podłoże uczenia, pamięci przestrzennej i słuchowej pamięci rozpoznawczej u szczurów;

 11. behawioralne badania pamięci u różnych szczepów szczurów i różnych gatunków zwierząt;

 12. neuronalne podłoże procesów poznawczych towarzyszących pamięci przestrzennej w modelu szczurzym;

 13. wpływ prądowej przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS) na procesy poznawcze w modelu zwierzęcym;W badaniach stosowane są metody psychofizyczne, kliniczne, elektrofizjologiczne, fMRI, molekularne, farmakologiczne, neuroanatomiczne i lezyjne.