slider image 1slider image 2 slider image 3

Najwięcej aktualności znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy!TRENINGI DLA SENIORÓW


Obecnie prowadzimy rekrutację do badania, które ma na celu sprawdzenie, jak różne formy aktywności osób starszych wpływają na ich sprawność umysłową. Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do udziału. Uczestnictwo jest bezpłatne dla osoby badanej, a liczba miejsc ograniczona. Ponadto, dla osób, które ukończą wszystkie etapy, przewidziana jest drobna gratyfikacja. Projekt jest prowadzony przez Instytut Nenckiego, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Uniwersytet SWPS oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.


Korzyści dla osoby badanej:
• bezpłatna ocena pamięci, uwagi, sprawności ruchowej oraz poziomu słuchu, przeprowadzona przez specjalistę;
• możliwość konsultacji lekarza geriatry;
• bezpłatne badanie mózgu w rezonansie magnetycznym wraz z opisem badania (jest to procedura wykonywana w szpitalach, a koszt takiego badania na rynku wynosi ok. 400 zł);
• udział w treningu umysłu lub sprawności fizycznej, dostosowanym do potrzeb osób starszych.

Etapy projektu:
1. Rekrutacja
Polega na wypełnieniu przez Panią/Pana ankiety zawierającej pytania dotyczące danych demograficznych, stanu zdrowia oraz trybu życia. Wszelkie udzielone informacje mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

2. Badanie przed treningiem
Obejmie ok. 5 sesji, w trakcie których przeprowadzona zostanie diagnoza neuropsychologiczna oraz badania weryfikacyjne, mające na celu potwierdzenie stanu zdrowia.
Badania obejmą:
• audiometryczne badanie słuchu;
• testy neuropsychologiczne;
• EEG (elektroencefalografia – badanie bioelektrycznej aktywności mózgu);
• rezonans magnetyczny.

3. Trening
Każda osoba zostanie losowo zakwalifikowana do jednej z kilku grup. Każda z nich będzie uczestniczyć w 24 spotkaniach w ciągu 8 tygodni (3 razy w tygodniu po 45 minut). Treningi prowadzone będą przez renomowanych specjalistów i pozytywnie wpłyną na Pani/Pana jakość życia. Treningi odbywać się będą w miłej atmosferze, w specjalnie dobranych małych grupach. Na zajęciach wykorzystywany będzie najnowszy dostępny sprzęt.

4. Badanie po treningu
Po zakończeniu treningu powtórzone zostanie badanie z punktu 2, które ma na celu ocenę postępów.

5. Badanie odroczone
Po 8 tygodniach zaprosimy część osób na ponowne badanie jak w punkcie 2.

Wszystkie przewidziane procedury, zarówno badania diagnostyczne jak i treningi, są całkowicie bezpieczne oraz bezbolesne i nieszkodliwe. Zostały one opracowane przez specjalistów i są dostosowane do osób starszych. Udział w projekcie nie wymaga przyjmowania żadnych leków ani substancji farmakologicznych.

W każdym momencie osoba badana będzie mogła wycofać zgodę i zrezygnować z udziału w projekcie.

Miejsce wykonywania badań:
Instytut Nenckiego, ul. Pasteura 3
Pracownia Neuropsychologii

Osoby do kontaktu:
Magdalena Piotrowska – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: m.piotrowska@nencki.gov.pl
Katarzyna Jabłońska – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: k.jablonska@nencki.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Materiały do pobrania:
Pobierz ulotkę
Pobierz plakat A3
PROGRAM TERAPII AFAZJI
Osoby do kontaktu:
dr Aneta Szymaszek – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: a.szymaszek@nencki.gov.pl
Mateusz Choiński – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: m.choinski@nencki.gov.pl
Dr Neuronowski®

We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom do użytku w domu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony neuronowski.com