slider image 1slider image 2 slider image 3

RECENT GRANTS 1. NCN OPUS 15, Project „Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI (Individual diffrences in subjective experience of time: neuropsychological, EEG and fMRI markers)”, (2019-2022), Principle Investigator: Professor E. Szeląg;

 2. Mutual Agreement on collaboration between the Nencki Institute and the University Cork College for the use of Dr. Neuronowski® software in the University College Cork, Project „The application of training in temporal information processing using Dr Neuronowski® program in children with dyslexia”, (2018-2020), Principle Investigators: Professor E. Szeląg;

 3. NCN OPUS 11, Project „Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją (Neural correlates of temporal information processing therapy in aphasic subjects)”, (2017-2020), Principle Investigator: PhD A. Szymaszek;

 4. NCN OPUS 9, Project „Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne (How to increase the mental fitness in elderly adults: cognitive training or physical exercise)” in collaboration with SWPS UNIVERSITY, (2016-2019), Principle Investigators: Professor E. Szeląg (Nencki Institute) & Professor H. Bednarek (SWPS UNIVERSITY);

 5. NCN (Preludium) GP 2198, Project „Funkcjonalno-anatomiczne podłoże pamięci operacyjnej w modelu szczurzym; udział hipokampa i kory przedczołowej”; (2014-2017), Principle Investigator: M. Sc. Weronika Duda;

 6. EU COST 6, Project "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioural, bioimaging, and clinical perspectives (TIMELY)"; (2009-2013), Co-chair of the Program and Member of Management Council - Professor E. Szeląg;

 7. NCBiR INNOTECH-K1/IN1/30/159041/NCBR/12 (path In- Tech), Project "Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego (An innovative program supporting speech and cognitive disorders therapy)"; (2011- 2014), Principle Investigator: Professor E. Szeląg;

 8. MNiSW nr DPN/AD/1413/09 program DFG, Project "Trening w percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji (Challenge for aphasia therapy: Training in temporal information processing)"; (2009-2012), Principle Investigator: Professor E. Szeląg;

 9. DFG nr 436 POL 113/126/0-1, Project "Innovative methods in neuropsychological rehabilitation" A German-Polish Research Collaboration; (2009-2012), Principle Investigator: Professor B. Sabel and Professor E. Szeląg;

 10. NCN 1096/B/H03/2009/36, Project „Percepcja czasu a poziom inteligencji: w poszukiwaniu neuronalnych korelatów intelektu”; (2009-2012), Principle Investigator: Professor E. Szeląg;

 11. NCN 8165/B/PO1/2011/40, Project "Wpływ nieinwazyjnej prądowej stymulacji mózgu na mechanizmy usprawniania pamięci operacyjnej (Effect of non-invasive current brain stimulation on the mechanisms of memory improvement)"; (2011-2014), Principle Investigator: Professor M. Węsierska;

 12. Polish-Czech cooperation, Project "Spatial navigation and cognitive functions: from basic research to human applications"; (2012-2014), Principle Investigator: Professor. M. Węsierska, Ph. D. Ales Stuchlik.