slider image 1slider image 2 slider image 3

ZESPÓŁ PRACOWNI


Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg, prof. Instytutu Nenckiego PAN dr hab. Małgorzata Węsierska, dr hab. Aneta Szymaszek (Adiunkt), mgr inż. Anna Bombińska (Project Manager), mgr Mateusz Choiński (Doktorant), mgr Katarzyna Jabłońska (Doktorantka), mgr Barbara Łukomska (Doktorantka), mgr Magdalena Mleczko (Doktorantka), mgr Magdalena Piotrowska (Doktorantka).